13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Dana Schambergerová
Kontakt: schambergerovada@zs13.plzen-edu.cz

 
Školní akce třídy 7. B

27. září 2018 13:23

Dne 21. 9. 2018 byla třída 7. B pozvána spisovatelem panem Vlastislavem Tomanem, aby se zúčastnila besedy o jeho tvorbě do plzeňského Depa. Beseda proběhla v rámci 1. mezinárodního knižního veletrhu…

 
 
DÚ - ČJL - 6. A

1. září 2018 0:00

Zde budou postupně zadávány domácí úkoly z českého jazyka.

 
 
DÚ - ČJL - 7. A

1. září 2018 0:00

Zde budou postupně zadávány domácí úkoly z českého jazyka.

 
 
DÚ - ČJL - 7. B

1. září 2018 0:00

Zde budou postupně zadávány domácí úkoly z českého jazyka.

 
 
Zásady klasifikace z českého jazyka a literatury

1. září 2017 0:00

Výsledná známka je složena z následujících parametrů:• Souhrnné prověřovací práce • Tematické práce (dílčí)• Diktáty• Pravopisná cvičení• Větné rozbory• Slohové práce a cvičení• Mluvní cvičení,…

 
Design by SITMP