13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Petr Kunst
Kontakt:

 
Kritéria hodnocení předmětu IF, ZA, PG

20. srpna 2019 0:00

Výsledná známka je složena z následujících parametrů - také jsou uvedeny váhy známek, ze kterých se pro výsledné hodnocení vypočítává vážený průměr:Samostatná tematická práce - praktické zvládnutí…

 
 
Pravidla hodnocení v předmětu TV

20. srpna 2019 0:00

Důležité parametry, ke kterým je při výsledné známce z TV přihlíženo:docházkasnaha a aktivita žáků celkový přístup žáka k TV - zapomínání věcí - pokud žák často zapomíná věci,…

 
 
Kritéria hodnocení ZŽS

20. srpna 2019 0:00

Výsledná známka je složena z následujících parametrů - také jsou uvedeny váhy známek, ze kterých se pro výsledné hodnocení počítá tzv. vážený průměr:samostatné tematické práce - 1,0skupinové práce…

 
 
Začátky a konce výuky tělesné výchovy

20. srpna 2019 0:00

Všechny hodiny tělesné výchovy na 2. stupni jsou v délce trvání 2x 45 minut a probíhají bez 10 minutové přestávky mezi hodinami.V případě že se jedná o dvouhodinovku v rámci dopoledního…

 
 
Provozní řád učebny informatiky

19. srpna 2019 0:00

Každý kdo využívá počítačovou učebnu, by měl znát její řád. Měl by vědět, jak se v této učebně chovat, hlavně potom s ohledem na bezpečnost ...

 
Design by SITMP