13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Zdeňka Vrátníková
Kontakt: vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz

 
Masopust v 6. a 7. oddělení ŠD

17. března 2019 0:00

V měsíci únoru si děti vyráběly různé masky. Povídali jsme si o významu masopustu a tradicích s ním spojených. Minulý týden jsme si v 6. a 7. oddělení udělali společné ukončení…

 
 

11. června 2018 9:23

Vážení rodiče,s potěšením Vám sděluji, že jsme obdrželi souhlas se zřízením přípravných tříd. Pokud jste doložili všechny požadované dokumenty, můžete si od středy 13. 6. 2018 vyzvednout rozhodnutí…

 
 

25. ledna 2018 7:56

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP):vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalismus,…

 
 
Hodnocení v přírodovědných předmětech

28. srpna 2016 8:49

 Zásady hodnocení v přírodovědných předmětech – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie Podklady pro klasifikaciústní zkoušenípísemné testyaktivita v hodiněsamostatná práce v hodiněorientační…

 
 

1. října 2014 0:00

UŽITEČNÉ ODKAZYAnimace - pohybEl_obvodAnimace - kladkaRande s fyzikou - Česká televizeAnimace - pákaNEZkreslená věda - videaFYZIKÁLNÍ KŘÍŽOVKYObory_fyzikyPředpony_SI-1El_vlastnosti látek…

 
Design by SITMP