13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Zdeňka Vrátníková
Kontakt: vratnikovazd@zs13.plzen-edu.cz

 

27. září 2018 0:00

Zkoumáme rozdíl mezi tělesem a látkou. Přiřaďte k tělesům látku, ze které mohlo být těleso vytvořeno.

 
 

12. září 2018 18:38

V příloze najdete zadání křížovky, kterou jste dostali v hodině. Nalepte do sešitu, vyřešte - opakujte, čím se který obor fyziky zabývá. Jako nápovědu a k procvičení můžete využít elektronické…

 
 

11. června 2018 9:23

Vážení rodiče,s potěšením Vám sděluji, že jsme obdrželi souhlas se zřízením přípravných tříd. Pokud jste doložili všechny požadované dokumenty, můžete si od středy 13. 6. 2018 vyzvednout rozhodnutí…

 
 

25. ledna 2018 7:56

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP):vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalismus,…

 
 
Hodnocení v přírodovědných předmětech

28. srpna 2016 8:49

 Zásady hodnocení v přírodovědných předmětech – přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie Podklady pro klasifikaciústní zkoušenípísemné testyaktivita v hodiněsamostatná práce v hodiněorientační…

 
Design by SITMP