13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Školní žákovský parlament

Školní parlament·         

  • tvoří zástupci 3. – 9. ročníku (2 žáci z každé třídy)
  • schází  se ve čtvrtek o velké přestávce, zpravidla 1x za 14 dní 
  • schůzky vede paní učitelka Irena Fikrlová a pan učitel Pavel Hofrajtr
  • schůzek se účastní paní zástupkyně Miroslava Cinkaničová nebo paní zástupkyně Marie Sochorová
  • zajišťuje přenos informací mezi třídními kolektivy, přednáší návrhy, nápady na změny
  • spolupracuje s vedením školy a KRPŠ
  • zaměřuje se na rozvoj osobnostní a sociální výchovy žáků
  • na schůzkách připravuje různé soutěže a akce pro ostatní spolužáky.   

 

Školní parlament ve školním roce 2018/2019:

  •  vybral k adopci zvířátka v ZOO Plzeň
  • organizuje podzimní sběr papíru ve dnech 7. - 9. listopadu (zajišťuje třída IX. A).
 
 

 

Design by SITMP