13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace ke studiu na víceletých gymnáziích

 Základním kritériem pro přijetí na jakékoliv gymnázium je:

1. Prospěch odpovídající úspěšnému studiu na gymnáziu.
2. Úspěšné složení přijímacích zkoušek z Čj a M                         
                          + obecné studijní předpoklady
                          + talentové zkoušky (pohybové testy) –Sportovní gymnázium, které dále
                                                 požaduje výborný zdravotní stav – bude potvrzen lékařem, aktivní činnost v nějakém sportu.
 
První kolo přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia se koná 16.4.a 17.4. 2019, uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát, započítávají se lepší výsledky. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu - 13. 5. a 14. 5. 2019.
 
Gymnázia, která otvírají osmiletá studia:
 
    Masarykovo gymnázium, Petákova 2 - 60 žáků
    Gymnázium, Mikulášské náměstí 23 – 30 žáků
    Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21 – 30 žáků
    Sportovní gymnázium, Vejprnická 56 – 30 žáků
    Církevní gymnázium, Mikulášské náměstí 15 – 64 dětí
    Soukromé gymnázium Františka Křižíka, Sokolovská 54 – 30 žáků
                              Školné je 36 000 Kč za jeden školní rok a rodiče si vše vyřizují sami.
 
Gymnázia, která otevírají šestiletá studia:
Gymnázium, Mikulášské náměstí 23 – 30 žáků
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21 – 30 žáků
 
 
Pokud máte zájem o bližší informace ke konkrétnímu gymnáziu, navštivte i s dětmi Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019.
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
Svůj zájem o školu nahlaste výchovnému poradci Mgr. Marii Sochorové, vytisknuté přihlášky ze ŠOL spolu se zápisovým lístkem žák obdrží na začátku února.
Vytisknuté přihlášky s razítkem školy a podpisem p. ředitelky rodiče doručí sami na zvolená gymnázia nejpozději do 1.3.2019.
      

 

Design by SITMP