13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DÚ - ČJL - 7. A

Domácí úkoly - II. pololetí:

Mluvnice - PS str. 33/cv .1 a- větné členy, 33/cv. 1b - promyslet; Termín: 31. 1. 2019

Mluvnice - PS str. 36/cv. 6a; Termín: 21. 2.

Mluvnice - PS str. 35/cv. 2, 3; Termín: 14. 3.

Mluvnice - PS str. 40/cv. 7a, b; Termín: 21. 3.

Mluvnice - PS str. 40/cv. 6; opakování - pravopis - přídavná jména; Termín: 28. 3.

Mluvnice - učb. str. 90/cv.2 -  poslední tři věty - /Karel dostal.../ - do škol. sešitu; Termín: 4. 4.

Design by SITMP