13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DÚ - ČJL - 7. A

Domácí úkoly - II. pololetí:

Mluvnice - PS str. 33/cv .1 a- větné členy, 33/cv. 1b - promyslet; Termín: 31. 1. 2019

Mluvnice - PS str. 36/cv. 6a; Termín: 21. 2.

Mluvnice - PS str. 35/cv. 2, 3; Termín: 14. 3.

Mluvnice - PS str. 40/cv. 7a, b; Termín: 21. 3.

Mluvnice - PS str. 40/cv. 6; opakování - pravopis - přídavná jména; Termín: 28. 3.

Mluvnice - učb. str. 90/cv.2 -  poslední tři věty - /Karel dostal.../ - do škol. sešitu; Termín: 4. 4.

Mluvnice - PL - určování: otázka, druh VV; Termín: 29. 4.

Mluvnice - PL - str.35/b,c,d - určování: otázka, druh VV; Termín: 2. 5.

Mluvnice - příprava na prověřovací práci - SKLADBA - viz. příprava ve ŠS; Termín: 16. 5., 23. 5.

Mluvnice - PS - str.43/1, cv. 3 a, b (ústně); Termín: 23. 5.

ČJ - mluvnice - pravidelné procvičování pravopisu ; Termín: průběžně!!!

Mluvnice - PL - str. 43/cv.2,4; Termín: 30. 5.

Design by SITMP