13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DÚ - ČJL - 7. B

 

Domácí úkoly - II. pololetí:

Mluvnice - příprava na prověřovací práci - SKLADBA - viz. příprava ve ŠS; Termín: 16. 5

Mluvnice - PS - str.43/1, cv. 3 a, b (ústně); Termín: 23. 5.

ČJ - mluvnice - pravidelné procvičování pravopisu ; Termín: průběžně!!!

Mluvnice - PL - str. 43/cv.2,4; Termín: 30. 5.

Design by SITMP