13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Články autorů

 

Autor: Jitka Cábová
Kontakt: cabovaji@zs13.plzen-edu.cz

 
Beseda o zvířatech s Martinem Vobrubou

24. června 2019 12:20

Ve středu 19. 6. k nám zavítal ze zoologické a botanické zahrady města Plzně mluvčí Martin Vobruba. Připravil si pro prvňáčky, druháčky a děti z přípravných ročníků povídání o zvířatech,…

 
 
Povídání o hudebních nástrojích

18. března 2019 15:14

V únoru a březnu proběhla v prvních a druhých třídách přednáška o hudebních nástrojích. Žáci se zábavnou a hravou formou seznámili s několika hudebními nástroji.Zajímavé bylo…

 
 
Prvňáčci na konci roku

28. června 2018 11:26

Prvňáčci během celého roku pilně a pečlivě pracovali. Naučili se plynule číst a psát, počítat do 20, získali plno dalších vědomostí a naučili se plno nových dovedností. Během června jsme společně…

 
Design by SITMP