13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Čarodějné odpoledne ve školní družině

V pátek 27.4. 2018 se děti ze 6. a 7. oddělení  převlékly do kostýmů čarodějnic a čarodějů. Počasí nám přálo, sluníčko krásně hřálo, a tak malí čarodějové plnili kouzelné úkoly  v příjemném prostředí venku před školou. Trošku zlobil jen vítr, který dětem shazoval  jejich čarodějnické klobouky.

Obě oddělení si vzájemně zasoutěžila a na konci na všechny čekala jako obvykle sladká odměna. J

Design by SITMP