13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Dějepisná olympiáda

Letošní ročník se týkal cestování, jak ostatně napověděl i název: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“
Školního kola se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd v celkovém počtu 12 žáků. Nikdo nezůstal pozadu, všichni se snažili podle svých možností.
Ale vyhrát může jen jeden. V letošním školním roce se na 1. místě umístil žák IX. A Vojtěch Aloy se ziskem 53 bodů. Jen o několik bodů za ním byli žáci osmých tříd Matouš Holický a Přemysl Kresl. Všichni získali hezké knižní ceny a ostatní účastníci sladkou cenu útěchy.
Tak zase za rok!

Design by SITMP