13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Konec roku u Berušek a Veverek

Blížící se konec roku si děti z přípravných tříd zpříjemnily několika akcemi. Nejprve jsme navštívili kamarády v 80. mateřské škole, kde jsme si společně pohráli, zazpívali a zacvičili. 30. 11. si pro nás děti z 5. A připravily projektové vyučování - Loučení s podzimem.

       

5. prosince se naše třídy proměnily na čertovské. Od rána  jsme plnili různé záludné úkoly a navštívil nás i Mikuláš se svými pomocníky. Všem nám nadělil malou sladkost.

  

V posledním předvánočním týdnu jsme zavítali do Planetária v Techmanii, kde jsme shlédli  film Země, Měsíc a Slunce. Po skončení jsme si  prohlédli i ostatní expozice. Ve středu 20. 12. jsme v naší tělocvičně prožili vánoční příběh Slyšte, slyšte ...

Design by SITMP