13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

MADĚJ v Muzeu církevního umění

Uteklo to jako voda a byla před námi poslední akce – návštěva v Muzeu církevního umění ve Františkánském klášteře v Plzni. Tyto církevní budovy – klášter i kostel Nanebevzetí Panny Marie se začaly stavět ještě před založením města Plzně.

Stálou expozici „Po stopách víry Františkánským klášterem“ tvoří významná výtvarná díla přibližující historické a svaté osoby a významné události ze života svatých. Představena je i Panna Maria, její syn Ježíš, apoštolové a světci, plzeňská diecéze i její patron blahoslavený Hroznata. Nechybí ani časová osa mapující dějiny křesťanské víry na území diecéze. Prohlédli jsme si i kapli svaté Barbory, vyslechli její příběh a vyzkoušeli místní akustiku. U studně v rajské zahradě jsme si vyzkoušeli přát přání. Na oslavu toho, že nám ten školní rok s MADĚJem tak rychle utekl, jsme si připili horkou čokoládou v kavárně Západočeského muzea a to na účet naší školy. Ještě jednou děkujeme!
 
Design by SITMP