13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Nebuďte slepí k nevidomým aneb nebojte se tmy

 

Minulý týden došlo k zajímavému setkání v Muzeu strašidel – žáci 4. tříd se setkali s nevidomou Markétou a ředitelkou tyflocentra paní Dostálovou. Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to pohybovat se v absolutní tmě, mohly si zahrát Člověče, nezlob se speciálně upravené pro nevidomé, skládat po hmatu kraje ČR.  Markéta jim vyprávěla o svém životě, ukazovala pomůcky, které používá při každodenních činnostech. Děti si také mohly vyzkoušet na speciálně upravených brýlích různé typy vidění či nevidění. Byla to možnost nahlédnout do života nevidomých.

     

Design by SITMP