13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Osmáci učí aneb výklad v praxi

V rámci výuky slohu jsme si zopakovali pravidla vyhledávání informací  a jejich třídění pro výklad, uvádění zdrojů a citací a také si nějaký ten výklad zkusili napsat. Dalším zadáním bylo domluvit se s vyučujícím ve 3. - 5. třídách na vhodném tématu do hodiny a vyzkoušet si po dvojicích výklad v praxi. Některé dvojice z 8. B mají již tento úkol za sebou a jejich "učení" se setkalo s velmi hezkou odezvou jak u vyučujících daných tříd, tak u žáků. Osmáci si museli vyhledat informace na zadané téma, připravit si prezentaci a další vhodný materiál a pak jej prezentovat a zapojit své mladší spolužáky do "své hodiny". Myslíme, že i v dalších letech se do podobné akce pustíme, protože  to většinu zúčastněných bavilo a určitě to každé straně přineslo nové zkušenosti.

Design by SITMP