13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Podzimní návštěva Domova sv. Aloise

Ve středu 28. listopadu se osm žáků z 8. B vypravilo za klienty do Domova sv. Aloise. S sebou jsme nesli kromě dobré nálady nejrůznější materiály na procvičování paměti a naším cílem bylo zapojit co nejvíce klientů do spolupráce s námi. A to se nám snad z větší části podařilo.  Rozdělili jsme se do dvojic, ale v závěru jsme již obcházeli klienty podle potřeby a možností. Někteří si s námi i hezky popovídali a většině se úkoly velmi dařily. Procvičování paměti je pro lidi s Alzheimerovou chorobou velmi důležité. Nejvíce se asi líbilo skládání barevných obrázků rozstříhaných na části. Ale i rébusy z obrázků a částí slov, hledání rozdílů nebo popletené názvy filmů si našly své zastánce. Na závěr jsme rozdali všem klientům za jejich snahu dárečky v podobě ježečků vyrobených třídou 5. B.  Rozloučili jsme se v dobré náladě a přislíbili v budoucnu další setkání.

Design by SITMP