Sešity a pomůcky na školní rok 2019/2020

V přiložených souborech tohoto článku naleznete pro jednotlivé ročníky sešity a pomůcky, které budou žáci ve školním roce 2019/2020 potřebovat. Dále jsou zde uvedené částky za pracovní sešity, které se budou na začátku školního roku platit. Nákup pracovních sešitů zajišťuje škola!

Přidáváme také tiskopis zdravotní způsobilosti, kterou budou potřebovat žáci 1. ročníku hned v září na plavecký výcvik.

Zdravotní způsobilost budou také potřebovat další žáci: