13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Prvňáčci na konci roku

Prvňáčci během celého roku pilně a pečlivě pracovali. Naučili se plynule číst a psát, počítat do 20, získali plno dalších vědomostí a naučili se plno nových dovedností. Během června jsme společně celoroční práci zhodnotili. Výsledkem byla také souhrnná Kniha prvňáčka. Odměnou za snahu a úspěchy byly výlety do blízkého a vzdálenějšího okolí. V příznivém a teplém počasí jsme častěji navštěvovali školní hřiště a nedaleký park. Ke Dni děti jsme sportovali v Lobezském parku. A v závěrečném týdnu jsme se vydali na první školní výlet na zámek Nebílovy, kde jsme zhlédli nejenom interiéry zámku, ale i divadelní představení. Stop pohádku nám zahrálo Divadélko Kuba. 

     

Design by SITMP