13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Sešity a pomůcky na školní rok 2019/2020

V přiložených souborech tohoto článku naleznete pro jednotlivé ročníky sešity a pomůcky, které budou žáci ve školním roce 2019/2020 potřebovat. Dále jsou zde uvedené částky za pracovní sešity, které se budou na začátku školního roku platit. Nákup pracovních sešitů zajišťuje škola!

Přidáváme také tiskopis zdravotní způsobilosti, kterou budou potřebovat žáci 1. ročníku hned v září na plavecký výcvik.

Zdravotní způsobilost budou také potřebovat další žáci:

  • září - 6. ročník na adaptační pobyt
  • listopad - leden - 6. ročník na plavecký výcvik
  • únor - 7. ročník na lyžařský kurz
  • květen - 8. ročník na cyklisticko-turistický kurz
  • červen - 9. ročník na outdoorový kurz

Design by SITMP