13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Upozornění pro rodiče

Počítačový kroužek v rámci školní družiny, který má probíhat ve čtvrtek od 15.30 do 16.30, se z provozních důvodů (nemoc) nekoná. Termín zahájení bude upřesněn.

Ostatní kroužky v rámci ŠD budou probíhat dle rozvrhu kroužků.

Design by SITMP