13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Vánoční besídka dramatického kroužku v ŠD

V pondělí 18. 12. 2017 se ve 3. oddělení školní družiny konala vánoční besídka dramatického kroužku. Rodiče, sourozenci i někteří další příbuzní žáků se přišli podívat a zastavit se v předvánočním shonu. Účinkující měli trochu trému, ale na konec vše dobře dopadlo a besídka se velmi líbila. Na závěr jsme si vzájemně popřáli krásné Vánoce a rozešli se do svých domovů dál čekat na Ježíška.

Design by SITMP