13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Vánoční zpívání pro seniory

Dne 18. 12. 2017 vybraní žáci osmých tříd navštívili domov seniorů, kde zazpívali vánoční koledy a popřáli za celou 13. Základní školu obyvatelům domova příjemné prožití vánočních svátků a krásný nový rok. Za doprovodu houslí, na které hrála paní učitelka Modrá, zazpívalo 6 děvčat a 4 hoši ty nejznámější české koledy. Každý senior dostal od žáků vyřezávaný stromeček a ozdobenou svíčku, na jejíž výrobě se podíleli i ostatní žáci 13. ZŠ pod dohledem paní učitelky Bauerové.

Všichni obyvatelé domova byli návštěvou mile překvapeni a někteří si se žáky rádi koledy zazpívali. Žáci byli nadšeni pozitivním přijetím, se kterým se v domově setkali.

Vanessa Windsorová, Tereza Liebenková 
Design by SITMP