13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výlet do Prahy

Žáci 4. tříd se ve středu 10. října 2018 vypravili do našeho hlavního města Prahy, aby si na vlastní oči prohlédli památky, o kterých se učili ve vlastivědě. Prvním zážitkem byla již samotná cesta vlakem a metrem. Prohlídka Prahy začala na Václavském náměstí u sochy sv. Václava, potom děti přejely metrem na druhou stranu Vltavy a vystoupaly k Pražskému Hradu. Ve Zlaté uličce nahlédly do miniaturních domečků, sestoupily k hladomorně ve věži Daliborka. Velkým zážitkem byla návštěva Vladislavského sálu a prohlídka kopií korunovačních klenotů. V chrámu sv. Víta děti kromě jiného obdivovaly nádherná vitrážová okna. Od Hradu žáci sešli Nerudovou ulicí na Malou Stranu, přešli Karlův most a svoji prohlídku zakončili na Staroměstském náměstí u orloje.

Celým výletem děti provázelo nádherné podzimní sluníčko a ukázalo jim všechny krásy Prahy. Domů se všichni vrátili pořádně unaveni, ale spokojeni a obohaceni o nové zážitky.

     

Design by SITMP