13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Podzim ve školní družině

Školní družina i letos pořádá pro své žáky malé akce a soutěže v jednotlivých odděleních, ale také velké společné akce, kterých se účastní všech šest oddělení. V měsíci září jsme zahájili projektem "Třídíme odpad". Následovalo vítání podzimu v různých podobách: sbírali jsme kaštany a přírodniny, tvořili jsme výrobky, malovali a povídali si o změnách v přírodě. Vítání podzimu vyvrcholilo soutěží v hodu papírovou vlaštovkou. Tato soutěž se konala na školním hřišti a dětem se moc líbila. V listopadu chystáme ještě úkolovku v parku a potom už se budeme věnovat vánoční tématice.

Design by SITMP